Van deeltraject tot totaaloplossing

 

Hoe we onze expertise inzetten en welke rol we spelen, bepaalt de opdrachtgever.

U kunt ons inschakelen als sparring partner met een begeleidende, adviserende of uitvoerende taak voor een specifiek aspect van het huisvestingstraject.
Bijvoorbeeld: locatie-onderzoek, planontwikkeling, projectorganisatie, of het verkrijgen van vergunningen.

U kunt ook het management van het volledige proces aan ons delegeren.
Dan leveren we een totaaloplossing, nemen de gehele verantwoordelijkheid op ons en sturen de projectorganisatie aan.

 

verder >
Visitekaartje