E-mail
1. Ieder e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het kan informatie bevatten die persoonlijk en vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Ieder gebruik, vermenigvuldiging of verspreiding van een e-mailbericht door derden zonder toestemming van afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Indien een door IJsseldelta Vastgoed verzonden e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend terstond contact met ons op te nemen (tel. 038 - 452 99 69), het bericht te retourneren aan de verzender en het origineel, alsmede eventuele copieën, te verwijderen en te vernietigen.
2. IJsseldelta Vastgoed B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van e-mailberichten. Er kan niet gegarandeerd worden dat berichten, hoewel gescand op virussen, virusvrij zijn, noch dat berichten bij de geadresseerde is overgekomen zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

 Visitekaartje