Maatschappelijk Verantwoord Bouwen

 

Bij Maatschappelijk Verantwoord Bouwen (MVB) staan gezonde winst en duurzame waarden voorop. Opdrachtgevers die nu anticiperen op klimaat, samenleving en milieu worden dé succesbedrijven van de 21ste eeuw.

IJsseldelta Vastgoed hanteert het concept Maatschappelijk Verantwoord Bouwen (MVB), een belangrijk onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een kwestie van ethiek en verantwoordelijkheid in een tijd waarin bedrijven steeds meer door klanten, (zaken)relaties of het eigen personeel worden afgerekend op hun handelen. Herbezinning op ondernemen is dan ook een vereiste om op den duur sociaal en financieel te overleven. Duurzame winst en bedrijfseconomische resultaten staan elkaar daarbij niet in de weg, maar versterken elkaar juist.

Voldoen aan de wet- en regelgeving is iets anders dan Maatschappelijk Verantwoord Bouwen. Bovendien zijn er maar weinig partijen die als hoogste verwachting van een onderneming hebben: ‘voldoen aan de wetgeving.’ Wanneer een ondernemer serieuze maatschappelijke betrokkenheid toont, leidt dit altijd tot doelstellingen die verder gaan dan hetgeen de overheid voorschrijft.
Wanneer het over nieuwbouw of herontwikkeling gaat betekent het bijvoorbeeld nieuwe oplossingen vinden voor hedendaagse sociale en ecologische waarden en normen.

MVB in de praktijk: energiezuinig gebouw als visitekaartje
Bij ontwerp en bouw kan nadrukkelijk rekening worden gehouden met energiezuinigheid: daglicht door royaal glasoppervlak, energiezuinige verlichting met minimaal verbruik door aanwezigheidsdetectie, een gebouw uitrusten met een warmtepomp die in de winter voor warmte en in de zomer voor koeling zorgt. Het zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden waarmee IJsseldelta Vastgoed ervaring heeft opgedaan.

MVB in de praktijk: duurzame bedrijventerreinen
Onlangs stelde de overheid als voorwaarde bij een aanbesteding dat er voor minstens 10% van duurzame energie gebruik gemaakt moest worden en dat er een CO2-reductie van 40% moest worden gerealiseerd. De gewenste reductie werd behaald door gebruik te maken van duurzame technieken zoals warmtepompen, hoog rendement glas en zonnecellen.
Daarnaast is er een goede samenwerking tussen de bedrijven, overheden en bouwers. In dit voorbeeld door een Vereniging Van Eigenaren (VVE) op te richten, waarbij alle bedrijven zijn aangesloten. Zo zijn onder andere zaken geregeld als centrale beveiliging, centrale afvalverwerking en collectieve opstalverzekering.
Visitekaartje